Przejdź do treści strony
Godło

Katedra Sztuki Muzycznej

Katedra Sztuki Muzycznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownicy

Kierownik Katedry Sztuki Muzycznej 

dr Jarosław Chaciński

Zakład Dydaktyki Muzyki

1.    dr Jarosław Chaciński (kierownik zakładu)
2.    dr hab. Maciej Babnis
3.    mgr Ewa Misiewicz
4.    mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki

1.    dr Ryszard Strzelecki (kierownik zakładu)
2.    dr hab. prof. nadzw. Monika Zytke 
3.    dr Tadeusz Formela
4.    mgr Dorota Gieruszczak
5.    mgr Bogumiła Kaczyńska

Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

1.    dr hab. prof. Joanna Bernagiewicz (kierownik zakładu)
2.    dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chacińska
3.    dr Dariusz Domański
4.    mgr Andrzej Kwiczała
5.    mgr Medea Berianidze
6.    mgr Łukasz Jankowski
7.    mgr Przemysław Sysojew-Osiński 
                              
                                                                                          

 

Znajdziesz nas tutaj