Przejdź do treści strony
Godło

Katedra Sztuki Muzycznej

Katedra Sztuki Muzycznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura organizacyjna

Kierownik Katedry Sztuki Muzycznej

dr Tadeusz Formela

Z-ca Kierownika Katedry Sztuki Muzycznej

dr Dariusz Domański

Zakład Dydaktyki Muzyki

Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki

Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

Znajdziesz nas tutaj