Przejdź do treści strony
Godło

Katedra Sztuki Muzycznej

Katedra Sztuki Muzycznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura organizacyjna

>>> KATEDRA SZTUKI MUZYCZNEJ <<<

KIEROWNIK KATEDRY

dr Jarosław Chaciński

e-mail: jaroslaw.chacinski@apsl.edu.pl

Z-ca Kierownika Katedry Sztuki Muzycznej
Mgr Dorota Gieruszczak
e-mail: dorota.gieruszczak@apsl.edu.pl

DYREKTOR ARTYSTYCZNY KATEDRY SZTUKI MUZYCZNEJ
dr hab. Monika Zytke, prof. AP

e-mail: monika.zytke@apsl.edu.pl

 

ZAKŁAD DYDAKTYKI MUZYKI

Kierownik Zakładu – dr Jarosław Chaciński
kontakt e-mail:  jaroslaw.chacinski@apsl.edu.pl

Lp.

tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko

kontakt/e-mail

1

Dr hab. Maciej Babnis

maciej.babnis@apsl.edu.pl

2

Mgr Ewa Misiewicz

ewa.misiewicz@apsl.edu.pl

3

Mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

katarzyna.wyporska-wawrzczak@apsl.edu.pl

 

ZAKŁAD DYRYGENTURY CHÓRALNEJ i ARANŻACJI MUZYKI

Kierownik Zakładu – dr Tadeusz Formela
kontakt e-mail: tadeusz.formela@apsl.edu.pl

Lp.

tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko

kontakt/e-mail

1

Dr hab. Monika Zytke, prof. AP

monika.zytke@apsl.edu.pl

2

Mgr Mateusz Kempa

mateusz.kempa@apsl.edu.pl

3

Mgr Dorota Gieruszczak

dorota.gieruszczak@apsl.edu.pl

4

Mgr Bogumiła Kaczyńska

bogumila.kaczynska@apsl.edu.pl

 

ZAKŁAD PRAKTYKI INSTRUMENTALNEJ i WOKALNEJ

Kierownik Zakładu – dr hab. Joanna Bernagiewicz, prof. AP
kontakt e-mail: joanna.bernagiewicz@apsl.edu.pl

Lp.

tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko

kontakt/e-mail

1

Dr hab. Katarzyna Chacińska, prof. AP

katarzyna.chacinska@apsl.edu.pl

2

Dr Dariusz Domański

dariusz.domanski@apsl.edu.pl

3

Mgr Andrzej Kwiczała

andrzej.kwiczala@apsl.edu.pl

4

Mgr Medea Berianidze

medea.berianidze@apsl.edu.pl

5

Mgr Łukasz Jankowski

lukasz.jankowski@apsl.edu.pl

6

Mgr Przemysław Sysojew-Osiński

przemyslaw.sysojew-osinski@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj