Przejdź do treści strony
Godło

Katedra Sztuki Muzycznej

Katedra Sztuki Muzycznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Oferta edukacyjna

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej jest kierunkiem studiów skierowanym do tych kandydatów, którzy pragną uzyskać kwalifikacje muzyczne i pedagogiczne związane z wykonywaniem zawodu:

 • nauczania muzyki w szkole podstawowej (studia I stopnia) i gimnazjum (studia II stopnia)
 • nauczyciela rytmiki – zajęć umuzykalniających w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej;
 • instruktora muzycznego w ośrodkach kultury i placówkach wychowawczych;
 • dyrygenta zespołów chóralnych i instrumentalnych;
 • muzyka estradowego – wokalisty, instrumentalisty, kompozytora – aranżera;
 • organisty – gra na organach w zakresie liturgii kościelnej (w przypadku osób wybierających organy jako II instrument);
 • nauczyciela gry na instrumencie – poza sektorem szkolnictwa artystycznego;
 • menadżera kultury.

STUDIA I STOPNIA

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • gra na fortepianie – zajęcia indywidualne
 • gra na II instrumencie – zajęcia indywidualne (do wyboru – gitara klasyczna, gitara elektryczna, gitara basowa, organy, klarnet, saksofon, flet poprzeczny, trąbka, puzon)
 • emisja głosu – zajęcia w grupach dwuosobowych
 • dyrygowanie - zajęcia indywidualne
 • czytanie partytur – zajęcia w grupach dwuosobowych
 • instrumentacja i aranżacja
 • propedeutyka kompozycji
 • nauka akompaniamentu z czytaniem a vista
 • instrumenty szkolne
 • zespół wokalny z metodyką
 • zespół instrumentalny z metodyką
 • zespół estradowy z metodyką
 • chór
 • historia muzyki z literaturą muzyczną
 • harmonia z ćwiczeniami
 • dydaktyka przedmiotu muzyka
 • analiza dzieła muzycznego
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki
 • teoria edukacji muzycznej
 • zajęcia muzyczno-ruchowe
 • seminarium pracy dyplomowej z metodologią
 • przedmioty pedagogiczne dające uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą (szkoła podstawowa i placówki pozaszkolne)
 • praktyka przedmiotu muzyka
 • technologie informacyjne – w tym komputerowa edycja nut
 • język obcy
 • wychowanie fizyczne - taniec

Sylwetka absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia ma podstawowe przygotowanie muzyczne w zakresie gry na dwóch instrumentach (w tym fortepian), emisji głosu, dyrygowania, aranżacji, prowadzenia zespołów muzycznych. Posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności do nauczania muzyki w ogólnokształcącej szkole podstawowej oraz prowadzenia zajęć umuzykalniających w przedszkolach i placówkach pozaszkolnych. Absolwent może być zatrudniony w amatorskim ruchu muzycznym w instytucjach kultury i oświaty. Absolwent może podjąć pracę związaną z organizacją życia muzycznego: festiwali, konkursów, koncertów oraz animacją kultury muzycznej w społeczeństwie. Absolwent zna język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Może się starać o przyjęcie na studia podyplomowe. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

STUDIA II STOPNIA

Kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Przedmioty realizowane w trakcie studiów:

 • Muzyczne zajęcia fakultatywne
 • Interpretacja tekstu literackiego z dykcją
 • Propedeutyka kompozycji i aranżacji
 • Improwizacja fortepianowa
 • Zespół instrumentów szkolnych
 • Wiedza o kulturze z metodyką
 • Specjalistyczna literatura muzyczna
 • Komunikacja społeczna i organizacja imprez
 • Promocja i marketing dóbr kultury
 • Metodyka audycji muzycznych
 • Współczesne systemy edukacji muzycznej
 • Seminarium pracy magisterskiej
 • Metodyka prowadzenia chóru
 • Zajęcia artystyczne z metodyką
 • Zespół estradowy z metodyką
 • Dydaktyka przedmiotu muzyka
 • Praktyka audycji muzycznych
 • Praktyka w zespołach muzycznych
 • Praktyka przedmiotu muzyka
 • Przedmioty pedagogiczne dające uprawnienia do pracy w gimnazjum

Sylwetka absolwenta: 

Absolwent studiów II stopnia posiada muzyczną wiedzę teoretyczną i umiejętności do prowadzenia przedmiotów: ‘muzyka’ i ‘zajęcia artystyczne’ we wszystkich typach szkół ogólnokształcących; przedmiotu ‘audycje muzyczne’ w szkolnictwie muzycznym I stopnia, zajęć rytmiki w przedszkolach. Absolwent posiada umiejętności prowadzenia chórów, zespołów instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych – jako instruktor-dyrygent może być zatrudniany w placówkach kultury, szkołach ogólnokształcących i muzycznych, także instytucjach związanych z muzyką sakralną. Absolwent może podjąć pracę związaną z organizacją życia muzycznego: festiwali, konkursów, koncertów oraz animacją kultury muzycznej w społeczeństwie. Może się starać o przyjęcie na studia podyplomowe i doktoranckie. Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Znajdziesz nas tutaj