Przejdź do treści strony
Godło

Katedra Sztuki Muzycznej

Katedra Sztuki Muzycznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownicy

Kierownik Katedry Sztuki Muzycznej 

dr Jarosław Chaciński

Zakład Dydaktyki Muzyki

1.    dr Jarosław Chaciński (kierownik zakładu)
2.    dr hab. Maciej Babnis
3.    mgr Ewa Misiewicz
4.    mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki

1.    dr Tadeusz Formela (kierownik zakładu)
2.    dr hab. prof. nadzw. Monika Zytke 
3.    mgr Mateusz Kempa
4.    mgr Dorota Gieruszczak
5.    mgr Bogumiła Kaczyńska

Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

1.    dr hab. prof. Joanna Bernagiewicz (kierownik zakładu)
2.    dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Chacińska
3.    dr Dariusz Domański
4.    mgr Andrzej Kwiczała
5.    mgr Medea Berianidze
6.    mgr Łukasz Jankowski
7.    mgr Przemysław Sysojew-Osiński 
                                                                                                                        

Kontakt e-mail do pracowników Katedry Sztuki Muzycznej

 

Lp.

Nazwisko i imię

Adres e-mail

1

Prof. Joanna Bernagiewicz

joanna.bernagiewicz@apsl.edu.pl

2.

Prof. Monika Zytke

monika.zytke@apsl.edu.pl

3

Prof. Katarzyna Chacińska

katarzyna.chacinska@apsl.edu.pl

4

Adi. Maciej Babnis

maciej.babnis@apsl.edu.pl

5

Dr Jarosław Chaciński 

jaroslaw.chacinski@apsl.edu.pl

6

Dr Dariusz Domański

dariusz.domanski@apsl.edu.pl

7

Dr Tadeusz Formela

tadeusz.formela@apsl.edu.pl

8.

mgr Wiesław Heliński

w.helinski@wp.pl

9

Mgr Medea Berianidze 

medea.berianidze@apsl.edu.pl

10

Mgr Dorota Gieruszczak

dorota.gieruszczak@apsl.edu.pl

11.

Mgr Bogumiła Kaczyńska

bogumila.kaczynska@apsl.edu.pl

12

Mgr Andrzej Kwiczała

andrzej.kwiczala@apsl.edu.pl

13

Mgr Ewa Misiewicz

ewa.misiewicz@apsl.edu.pl

14

Mgr Łukasz Jankowski

lukasz.jankowski@apsl.edu.pl

15

Mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak

katarzyna.wyporska-wawrzczak@apsl.edu.pl

16

Mgr Przemysław Sysojew-Osiński

przemyslaw.sysojew-osinski@apsl.edu.pl

17

Mgr Zdzisław Pawiłojć

pawilojcguitar@o2.pl

18

Dr Marek Czerniewicz

marekczerniewicz@wp.pl

19

mgr Edyta Czerniewicz

edytaszewc@poczta.onet.pl

20

Mgr Piotr Mach

piotrmach@wp.pl

21

Mgr Mirosław Gliniecki

teatrstop@pro.onet.pl

22

mgr Artur Zajkowski

arturzajkowski@wp.eu

23

Mgr Mateusz Kempa

mateusz.kempa@apsl.edu.pl 

mateusz.s.kempa@gmail.com

 24

mgr Mateusz Bliskowski

 panmateuszb@gmail.com
 25

 mgr Agnieszka Łabuda-Wiatr

wiatraga7@gmail.com 

                                                                   

                                                                                    

Znajdziesz nas tutaj