Przejdź do treści strony
Godło

Katedra Sztuki Muzycznej

Katedra Sztuki Muzycznej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Procedury

Schemat procedury

Procedury w zakresie WSZJK w Akademii Pomorskiej w Słupsku są wprowadzane i wdrażane na dwóch poziomach:
    1. poziom ogólnouczelniany – obowiązujące dla wszystkich jednostek organizacyjnych w Akademii Pomorskiej w Słupsku;
    2. poziom instytutowy – obowiązujące w zakresie odpowiedzialności określonej dla poszczególnych jednostek organizacyjnych AP w Słupsku.

Procedury są zatwierdzane:
    1. na poziomie ogólnouczelnianym – Zarządzeniem Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku;
    2. na poziomie instytutowym – Zarządzeniem Dyrektora/Kierownika jednostki organizacyjnej AP w Słupsku.

Procedury są przygotowywane i wdrażane według jednolitego schematu.

Procedury podlegają rejestracji wg zasad kodowania.
Wykaz procedur ogólnouczelnianych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej Akademii Pomorskiej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.
Wykaz procedur instytutowych oraz ich treść są publikowane na stronie internetowej jednostki organizacyjnej w miejscu poświęconym jakości kształcenia.

Dokumenty

Zarządzenie Nr R.021.38.21 Rektora AP w Słupsku z dn. 17.03.2021 w sprawie przyjęcia jednolitego sposobu wdrażania procedur w zakresie WSZJK w AP w Słupsku.

Wykaz procedur

KODNAZWAEDYCJADATA OBOWIĄZYWANIALINK DO DOKUMENTU
P.06.KSM.01.2021Procedura hospitacji oceniających jakość procesu dydaktycznego w Katedrze Sztuki Muzycznej Od roku akademickiego 2020/21PLIK
P.05.KSM.02.2021.aktualizacjaWeryfikacja efektów uczenia się przez wykładowców po zakończeniu realizacji przedmiotu Procedura ciągła, w wersji znowelizowanej przez KSM od 2019/2021PLIK
P.04.KSM.03.2021.aktualizacjaPoziom zadowolenia ze studiów w opinii studentów Edukacji Artystycznej Procedura ciągła,  od 2019/2021PLIK
P.08.KSM.04.2021.aktualizacjaMonitoring współpracy dotyczącej praktyk zawodowych w szkołach podstawowych Procedura ciągła, w wersji znowelizowanej przez KSM od 2019/2021PLIK
P.03.KSM.05.2021.aktualizacjaOcena programu studiów i przygotowania do zawodu (ankieta dla studentów kończących SPS na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej) Procedura ciągła, w wersji znowelizowanej przez KSM od 2019/2021PLIK
P.08.KSM.06.2021.aktualizacjaOcena przydatności studentów do wykonywania zawodu nauczyciela muzyki w szkołach (ankieta dla nauczycieli- opiekunów praktyk w szkołach podstawowych) Procedura ciągła, w wersji znowelizowanej przez KSM od 2019/2021PLIK
P.05.KSM.07.2021.aktualizacjaProces dyplomowania Procedura ciągła, w wersji znowelizowanej przez KSM od 2020/21PLIK
     

 

Znajdziesz nas tutaj